Dane Sprzedawcy:

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest:

Waldemar Roszkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAMIENICA Waldemar Roszkowski
z siedzibą w Płocku, 09-400,
ul. Tumska 16
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju
NIP: 7740012044
REGON: 610015245

Dane Kontakowe:

e-mail: sklep@finshop.pl
tel: +48 692 280 180

Informacje o Fin Club